Det norske Misjonsselskapet har vedtatt at praktiserende homofile ikke kan ansettes av organisasjonen, ifølge Dagsrevyen og Stavanger Aftenblad.

Likestillings- og diskrimineringsombudet er kritisk til vedtaket.

- Hvis organisasjonen mener at dette skal gjelde alle stillinger i selskapet, vil vi påpeke at lesbiske og homofile er beskyttet mot diskriminering i arbeidsmiljøloven kapittel 13. Selskapet har ikke anledning til å nekte å ansette lesbiske og homofile i for eksempel praktiske stillinger som ikke har direkte tilknytning til trosutøvelsen i organisasjonen, sier fungerende likestillings- og diskrimineringsombud Elisabeth Lier Haugseth.