Likestillings- og diskrimineringsombudet mener at politikerne må engasjere seg for å få slutt på diskriminering av romfolk i Norge. – Dette er er ei gruppa som blir mer og mer stigmatisert i Norge. Det blir ikke bedre av at enkelte politikere krever at de skal ut av landet, sier fungerende ombud Ingeborg Grimsmo.

Ombudet viser til at Norge gjennom Europarådets rammekonvensjon har forpliktet seg til å respektere dem som reiser som en del av sin tradisjon.

– At politikere og andre nå skriker at de skal ut, synes jeg er sterkt beklagelig. De opplever nå sosial utestengning. Det er ille, sier Grimsmo.

Behandlingen romfolk har fått den siste tida både i =Oslo og Fattighuset bekymrer ombudet. I =Oslo har romfolk blitt nektet å selge magasinet. Fattighuset har nektet utenlandske tiggere mat ved sine ukentlige matutdelinger til fattige. De begrunner dette med at noen utenlandske tiggere har forsøkt å selge maten videre på gata. Ombudet vil nå vurdere om =Oslo og Fattighuset har diskriminert denne gruppa.

– Å straffe noen for noe andre har gjort, er uakseptabelt. Alle har rett på individuell vurdering etter diskrimineringsloven. Det å behandle enkeltpersoner ut fra tilhørighet til en etnisk gruppe, kan være brudd på loven, sier Grimsmo.

Hun synes samtidig at det er synd at det er =Oslo og Fattighuset som blir sittende igjen med utfordringene rundt tiggernes behov.

– De som arbeider for å bedre situasjonen for de vanskeligstilte får utfordringene rundt tiggernes behov for sosial omsorg i Norge. Her må politikerne på banen. Deres manglende vilje til å ta ansvar og engasjere seg for å finne gode løsninger, er påfallende. Når flere politikere i tillegg omtaler denne gruppen på en måte som legitimerer de negative holdningene som mange nå viser, er det grunn til bekymring for romfolkets framtid i Norge, sier ombudet.

Hun beklager at det ser ut til å feste seg et inntrykk blant nordmenn om at romfolket er kriminelle bander.