Meglerne i Norsk eiendomsmeglerforbund (NEF) vil opplyse boligselgere om forbudet mot diskriminering og avslutte samarbeidet med dem som bryter loven. Flott initiativ, sier fungerende likestillings- og diskrimineringsombud Ingeborg Grimsmo, som sporenstreks sendte blomster til den nyvalgte lederen, Christian Dreyer.

- Vi får hvert år en rekke henvendelser fra folk som har opplevd å bli diskriminert på boligmarkedet. Det er kjempebra at NEF tar tak i problemet, og gir diskriminering en plass i sine etiske retningslinjer. Da sender de et tydelig signal om at diskriminering ikke er akseptert, sier Grimsmo.

Elisabeth Lier Haugseth, avdelingsleder på juridiskLikestillings- og diskrimineringsombudet har siden oppstarten i 2006 fått nesten 40 henvendelser om boligdiskriminering. I følge Elisabeth Lier Haugseth, leder for juridisk avdeling hos LDO, har de opplevd å bli usaklig forskjellsbehandlet både på grunn av etnisitet,  kjønn og seksuell orientering.
- De siste to årene har vi fått 18 henvendelser om diskriminering på grunn av etnisitet, ti på grunn av kjønn og tre henvendelser om forskjellsbehandling på grunn av seksuell orientering, sier Haugseth. Henvendelsene gjelder både kjøp og leie av bolig.

Fungerende ombud Ingeborg Grimsmo frykter at antallet som opplever diskriminering er langt større enn ombudets tall tyder på.
- Ikke alle som opplever diskriminering tør å klage til oss. Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse viser for eksempel at en av fem innvandrere har opplevd å bli diskriminert på boligmarkedet. Sjansen for at det er store mørketall når det gjelder boligdiskriminering er stor, mener Grimsmo.