Likestillings- og diskrimineringsombudets kartlegging av statlig diskriminering levner liten tvil: Staten diskriminerer innvandrere, men den vet det ikke selv. Det er urovekkende.

- Vi er svært bekymret over at staten ikke tar rasisme og diskriminering på alvor, sier fungerende likestillings- og diskrimineringsombud Ingeborg Grimsmo. I dag overleverte hun ombudets kartlegging av diskriminering i statlig sektor til Barne- og likestillingsminister Manuela Ramin Osmundsen.

Les hele rapporten her.