Arbeidsgivere må signalisere at lesbiske og homofile er ønsket og at de kan stå fram og føle seg trygge i arbeidslivet. Likestillings- og diskrimineringsombudet har merket seg at staten i sine stillingsannonser oppfordrer alle til å søke uanhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. – Seksuell orientering er i likhet med de nevnte gruppene beskyttet mot diskriminering i lovverket, og må derfor også nevnes i disse annonsene, sier Beate Gangås.

I en undersøkelse oppgir én av fem lesbiske og én av fire homofile menn at de har opplevd en eller annen form for diskriminering på arbeidsplass/studieplass på grunn av sin seksuelle orientering. De vanligste formene for diskriminering er trakassering, mobbing og baksnakking (NOVA 2005). Til sammenligning rapporterer to prosent av sysselsatte generelt at de blir utsatt for plaging eller ubehagelig erting av arbeidskollegaer.

Resultatet er at lesbiske og homofile ikke tør å være åpen om sin seksuelle orientering på jobben. 35 prosent av lesbiske kvinner og 39 prosent av homofile menn velger å ikke være åpne overfor kolleger og sjefer i frykt for ikke å bli akseptert (NOVA 2005).

- Det er derfor særlig viktig at arbeidsgivere signaliserer at lesbiske og homofile er ønsket i arbeidslivet. Her må staten gå foran med et godt eksempel, og ta med alle diskrimineringsgrunnlagene i sine stillingsannonser, sier Gangås.

I brevet fra ombudet til Forbruker- og administrasjonsdepartementet om statsannonsene heter det: «For lesbiske, homofile og bifile, som ikke skiller seg ut ved fysiske kjennetegn, kan en tydelig markering om inkluderende holdninger fra en potensiell arbeidsgiver skape trygghet for åpenhet i et mulig framtidig ansettelsesforhold.»

Brev til Fornyings- og administrasjonsdepartementet

NHO støtter ombudet, les her