Det er nesten tre ganger så vanlig å bli utsatt for en ulykke på jobben hvis du er innvandrer.

Stami-rapporten ”Arbeidsmiljø blant innvandrere” viser at vi står overfor store utfordringer i arbeidet mot trakassering og diskriminering på norske arbeidsplasser.

Ikke-vestlige innvandrere opplever for eksempel fem ganger mer erting fra arbeidskollegaer enn befolkningen generelt.

Flere ulykker

Rapporten viser også at det er nesten tre ganger så vanlig å bli utsatt for en ulykke på jobben hvis du er innvandrer.

26 prosent av de ikke-vestlige innvandrerne som ble mobbet på jobben, også ble utsatt for en arbeidsulykke som førte til sykefravær.    

- Dette viser hvorfor arbeidet mot mobbing og trakassering på arbeidsplassen er så viktig, sier kommunikasjonssjef Ingeborg Grimsmo.

Psykisk påkjenning

Selv om trakassering på grunn av utenlandsk bakgrunn har gått noe ned fra 1996 til 2006, er det tre ganger så vanlig for ikke-vestlige innvandrere å se på arbeidet som en psykisk påkjenning enn befolkningen ellers.

Rapporten viser også at forekomsten av psykiske helseplager er tre ganger høyere blant ikke-vestlige innvandrere enn blant befolkningen ellers.

Du kan lese mer om rapporten på Stamis nettsider.
(Lenke åpnes i nytt vindu).