Folkemøte av ungdom for ungdom om frafallet i skolen

Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås inviterer alle de politiske ungdomspartiene til debatt MED ungdommene om hvordan denne dystre utviklingen kan stoppes – Hvorfor slutter dere?  Debatten skjer fire dager før stortingsvalget 2009

En tredel av alle norske ungdommer dropper ut av videregående skole. Minoritetsungdom er i flertall i denne statistikken. De lærer ikke godt nok norsk! Hva skal vi gjøre? Bussene dem over til skoler på vestkanten? Debatten og forslag til løsninger har politikerne diskutert OVER hode på dem det faktisk gjelder, nemlig ungdommene selv. For første gang i denne valgkampen blir de hørt, og ungdomspolitikerne som selv vet hvor skoen trykker diskuterer med elevene.

Dato: Torsdag 10. september Tid: kl 12.00-13.30.
Sted: Bjørnholt skole på Bjørndal i Oslo

Bjørnholt skole har en minoritetsandel på ca 40%. Ungdomsskoleelever og elever fra videregående skole får diskutere høylydt fra salen med ungdomspolitikerne.

Bjørnholt skole. Bjørndal.

Bakgrunnsinformasjon: Tusenvis av unge dropper ut av skolen

Nye tall fra SSB 3.sept 2009

Kunnskapsdepartementet: Kamp mot frafall er jobb nr.1

Tall fra SSB 18.08.09: Innvandrere og deltagelse på arbeidasmarkedet i Norge

9 september: NIfu step utgir bok om videregående skole for (nesten) alle.

SSB innvandrernes demografi og levekår i bydel Søndre Nordstrand