Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) mener det er oppsiktsvekkende at Senterpartiet vurderer å programfeste tredelt foreldrepermisjon på landsmøtet denne helgen.
- Et godt og modig forslag, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

Men med dissens i programkomiteen tror ombudet at det ligger an til en tøff likestillingsdebatt på landsmøtet.


Ja til Likelønnskommisjonens forslag

LDO har gjennomgått SPs utkast til partiprogram og er positivt overrasket over å finne at et flertall i programkomiteen går inn for en tredeling av foreldrepermisjonen.

Senterpartiet følger dermed opp et av de mest omstridte forslagene fra Likelønnskommisjonen – som ble ledet av tidligere SP-leder Anne Enger.

Følger spent med

– Jeg mener at tredelt foreldrepermisjon er et svært godt tiltak, som vil bidra både til til mer likestilling mellom kvinner og menn både i arbeidslivet og i familielivet, sier Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

- Vi vil følge spent med på hva som skjer når Senterpartiets landsmøte skal debattere denne saken. Med dissens i programkomiteen er saken på ingen måte avgjort før landsmøtet har sagt sitt.

- Hvis forslaget går gjennom har to av de tre rødgrønne partiene programfestet tredelt foreldrepermisjon. Da kan det bli veldig interessant å se hvordan en ny rødgrønn regjeringserklæring kan se ut på likestillingsområdet, avslutter ombudet.

 

Om kampanjen Bevisst valg 2009

Likestillings- og diskrimineringsombudet har startet en kampanje for å gi likestillings- og mangoldspolitikk en plass i valgkampen. Ombudet har identifisert seks viktige utfordringer. Ombudet utfordrer partiene og etterlyser konkrete politiske tiltak på følgende områder:

  • Tilgjengelighet
  • Likelønn
  • Likere deling av foreldrepermisjonen
  • Likeverdig rett til offentlige tjenester
  • Et arbeidsliv med plass til alle
  • Tiltak mot vold og tvang

I forbindelse med partienes landsmøter vil LDO legge ut en vurdering av utkast til partiprogrammer på kampanjesiden www.bevisstvalg.no Etter landsmøtene vil alle partiene få anledning til å gi svar på tiltale.

For mer informasjon, kontakt presseansvarlig Ingrid Braate Prillard på tlf 91 59 88 56