19. mai deltok LDO på en konferanse i regi av det franske likestillings- og diskrimineringsombudet HALDE.

Tema for konferansen var ” Å oppnå reell likestilling mellom menn og kvinner- en sammenligning av Frankrike og Norge angående like muligheter for kvinner og menn til arbeid, høyere stillinger og lik lønn.

Du kan se programmet for konferansen på HALDE sine hjemmesider

HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l´ égalité) hadde invitert Norge spesielt til konferansen for å lære av det norske likestillingsarbeidet som ligger i tet på verdensbasis. Selv sliter HALDE med å få oppmerksomhet rundt likestillingsproblematikken og mottar få klager som gjelder kjønnsdiskriminering.

 
Frankrike har derimot en lovgivning med muligheter for sanksjoner og økonomisk erstatning, noe som mangler i det norske systemet.


Monica Hox, rådgiver ved juridisk avdeling i LDO holdt innlegg om ombudets arbeid og håndtering av klagesaker i forhold til diskriminering på grunn av graviditet, fødsel og bruk av foreldrepermisjon i Norge.

Hox fortalte også litt om LDOs saksbehandling av saker som gjelder særbehandling av kjønn, problemstillinger rundt lik lønn for arbeid av lik verdi og arbeidsvilkår mellom kvinner og menn.


Konferansen ble holdt på det franske Conseil Economique et Social – et statlig rådgivende organ til den franske regjeringen. Blant deltakerne var representanter fra den franske regjeringen, det franske nærlingslivet og arbeidsgiverorganisasjoner og fagforeninger. Fra den norske regjeringen stilte statssekretær Lotte Grepp Knutsen fra Barne- og likestillingsdepartementet.