Likestillings- og diskrimineringsombudet ønsker Gro Harlem Brundtland hjertelig til lykke med 70 års dagen. -Takk, Gro, for at det ikke lenger er politisk mulig å danne en regjering med bare en eller to kvinner! sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

 

- Gro Harlem Brundtland var den første statsministeren som innførte 40 prosent kvinnerepresentasjon i praksis, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

Da Gro dannet sin andre regjering, hadde Arbeiderpartiet tatt i bruk prinsippet i loven om 40 prosent representasjon av begge kjønn i statlige styrer, råd, utvalg og nemnder. Dette prinsippet brukte hun i det som da, og i ettertid, er kalt «kvinneregjeringen», hvor det for første gang var over 40 prosent kvinner.