Interessant forslag fra Venstre: Anonyme jobbsøknader

Personer med minoritetsbakgrunn sliter med å komme inn i arbeidsmarkedet. Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås tror anonyme jobbsøknader kan bidra til at flere får en sjanse.

Det er Venstre som i sitt utkast til nytt partiprogram kommer med forslaget om anonyme jobbsøknader. Forslaget vekker stor interesse hos Likestillings- og diskrimineringsombudet som følger partiprogrammene tett fram mot valget.

- Vi synes forslaget fra Venstre er utfordrende og konkret. Vi vet at mennesker med minoritetsbakgrunn sliter med å komme i jobb. Mange er høyt kvalifiserte og sender hundrevis av jobbsøknader, men får aldri komme på jobbintervju sier hun. Ofte er det navnet som står i veien, tror Gangås.

Oslo kommune har også fra 1. mars i år igangsatt et prøveprosjekt med slike anonyme jobbsøknader. Målet er å hindre at innvandrernavn sjaltes ut fra søkerbunken.

- For noen arbeidsgivere er det kanskje enklere å kalle inn Harald til jobbintervju, enn å kalle inn Hassan. Selv om begge er like godt kvalifisert. Også for andre grupper som personer med nedsatt funksjonsevne, er det vanskelig å komme i en intervjusituasjon. Et forsøk med anonyme jobbsøknader vil avsløre om det virkelig er slik at arbeidsgivere putter folk i bås basert på navnet, kjønn eller om man er rullestolbruker, sier hun.

Dette er et utspill i Likestillings- og diskrimineringsombudets valgkampanje, Bevisst Valg 2009.