Det blir nå tillatt å bruke hijab i politiet. Politidirektoratet mener det vil bidra til å rekruttere bredt og sikre at politiet representerer alle samfunnslag.– Et klokt og riktig standpunkt som vil bidra til mangfold, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

– Det skal være en saklig grunn om du nekter noen å bruke et religiøst hodeplagg på jobben. Saklige grunner kan for eksempel dreie seg om sikkerhet eller om hygiene, sier Gangås.

I dette tilfellet mener hun at det ikke er saklig grunn til å nekte hijab og hun er meget godt fornøyd med politidirektoratets og justisdepartementets behandling av saken.

Ombudet har tidligere uttalt at retten til å bruke religiøse hodeplagg beskyttes både av vernet mot kjønnsdiskriminering og av vernet mot etnisk og religiøs diskriminering.

Et generelt forbud mot å bruke hodeplagg på arbeidsplassen kan også være indirekte diskriminerende. Dette fordi et generelt forbud mot bruk av hodeplagg vil utestenge personer som bruker hijab og turban fra å kunne arbeide.

Et forbud mot å bruke hijab kan også være i strid med likestillingsloven. Men her er det tale om indirekte diskriminering fordi et slikt forbud primært rammer muslimske kvinner som bruker det religiøse hodeplagget hijab.

Arbeidsgiver kan sette visse krav eller restriksjoner, for eksempel at hijab eller turban skal ha samme farge som uniformen.

Andre saker om hijab: