Norskfødte med innvandrerforeldre er nesten like mye i jobb og utdanning som resten av befolkningen.

Norskfødte med innvandrerforeldre ligger nært opptil majoritetsbefolkningen når det gjelder andel aktive i jobb og utdanning i aldersgruppene under 25 år, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

- Dette er en positiv utvikling som det er all grunn til å glede seg over, sier kommunikasjonssjef Ingeborg Grimsmo Majoritetsungdom har fortsatt en høyere andel i arbeid eller utdanning enn norskfødte med innvandrerforeldre i alle aldersgrupper, men blant de mellom 16 og 19 år er forskjellen kun 3,2 prosentpoeng.

Forskjellene stiger med alderen. For aldersgruppene 20 til 24 år, 25 til 29 år og 30 til 34 år er forskjellene henholdsvis 4,5, 9,6 og 13 prosentpoeng.

Les hele saken hos SSB.