Nå blir det ulovlig å spørre om graviditet, adopsjon og familieplanlegging i en ansettelsessituasjon. - Endelig får kvinner og homofile et klarere diskrimineringsvern, sier Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.  

Årsaken til endringene av arbeidsmiljøloven og likestillingsloven er tall fra Likestillings- og diskrimineringsombudet som viser at det forekommer diskriminering i arbeidslivet knyttet til graviditet.

Som hovedregel vil det heretter ikke være noen unntaksadgang for å stille spørsmål om graviditet, adopsjon og familieplanlegging, slike spørsmål vil regnes som direkte forskjellsbehandling.

Endringene medfører også at det generelle unntaket som til nå har gjort det mulig å diskriminere homofile ved ansettelse i tros- og livssynsorganisasjoner fjernes. Det vil fremdeles være tillatt å spørre om samlivsform ved ansettelser til ledende og forkynnende stillinger.

 

Se pressemelding fra Barne- og likestillingsdepartementet