Innvandrerkvinner fra Afghanistan og Russland er i flertall på introduksjonsprogrammet.

I løpet av 2008 deltok 8 700 personer i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere. Dette er en økning på 5 prosent fra året før, og over halvparten av deltakerne var kvinner, melder Statistisk sentralbyrå.

 

Til sammen kom nesten 60 prosent av deltakerne fra Somalia, Irak, Burma, Afghanistan og Russland. 53 prosent av deltakerne var kvinner.

 

Alle kommuner som bosetter flyktninger har plikt til å tilby introduksjonsprogram, som skal bidra til lettere og raskere integrering av nyankomne flyktninger til det norske samfunnet.

 

Voksne innvandrere mellom 18 og 55 år med en oppholds- og bosettingstillatelse har rett og plikt til å gjennomføre 300 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Deltakerne får en stønad tilsvarende 2G

 

Les saken på SSBs nettsider.