Likelønnspotten må inn der gapet er størst

-Likelønnskommisjonen har vist at lønnsgapet er størst hos dem med inntil 4 års utdanning. Det er der likelønnspotten må settes inn for å minske gapet, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

Ombudet er skuffet over at regjeringen vil overlate til partene i arbeidslivet å fordele lønnspotten.

-LO og Unio kan vanskelig gå inn for å heve grupper med høyere utdanning på bekostning av lavtlønte. Regjeringen setter partene i en skvis når de overlater til dem å fordele en likelønnspott, sier Gangås

Likelønnskommisjonen har påvist at det er blant gruppen offentlig ansatte med utdanning t.o.m. 4 år lønnsforskjellene er størst og at det er her det må settes inn en likelønnspott for å tette noe av det vedvarende lønnsgapet mellom kvinner og menn.

Dette ansvaret må regjeringen ta dersom vi skal få til en varig krymping av lønnsgapet som er og har vært på 15 prosent over langt tid.

Regjeringen må ta et valg og si at det er likelønn som gjelder nå. Neste gang er det lavlønn.

Fakta:

Lønnsforskjell i utdanningsgruppen t.o.m. 4 år (typisk sykepleier – ingeniør) – 20 prosent.

Lønnsforskjell blant grupper uten utdanning (lavtlønte): 10 prosent. 

Les mer om likelønnskommisjonens innstilling.