Mangfold i mediene er tema for et seminar som Leadership Foundation arrangerer 31. mars sammen med blant andre Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Mediene er en av våre viktigste kilder til informasjon. Derfor er det de formidler og måten det formidles på av stor betydning. Et økende mangfold i samfunnet gir nye utfordringer for mediene. Mangfold i redaksjonene er et første skritt på veien som kan bidra til større innsikt og nye perspektiver. Dette seminaret er tenkt å være en årlig begivenhet hvor disse spørsmålene blir drøftet i dialog med journalister, redaktører, forskere, frivillige organisasjoner og andre som er opptatt av disse spørsmålene.

Seminaret på Antirasistisk senter tirsdag kl 12-16:30 er åpent for alle.

PÅMELDING TIL: registration@diversityinthemedia.com

PROGRAM:

Diversity in the Media
March 31st

Place:  Storgata 25, Oslo, Norway – The Norwegian Center against Racism (Antirasistisk Senter)

11:30 – 12:00  Registration

12- 12:05        Opening & Welcome Lisa Cooper

12:05-12:15    Leadership Foundation - Diversity in the Media launch (Why, What & How)

Part 1 – THE EUROPEAN CONTEXT
12:15 – 12:40 - Presentation of the study & initiatives from Media 4 diversity (Milica Pesic, Media Diversity Institute, London).

12:40 - 13:10 - Media, Intercultural dialogue and Antidiscrimination ; perspectives from the Council of Europe campaign. (Reynald Blion, Media and Diversity Manager, Council of Europe).

Facilitator: Karyn Bennett Lund (NRK – The Norwegian Broadcasting Corporation).

Part 2 - BACKGROUND
13:30 – 14:00 - The power of the Media in shaping our identity and mindset (Thomas Hylland Eriksen, CULCOM,Oslo)

14:00- 14:30 -  CSR in the Media – examples from recent debates in Norway (Ingeborg Grimsmo, Communications Director, The Equality and Anti-discrimination Ombud, Norway)

Facilitator: Kari Helene Partapuoli (Director of The Norwegian Center against Racism)

Part 3 – THE SCANDINAVIAN CONTEXT
15:00 – 15:30 – Normalized or marginalized? Minority experience in the media, (Elisabeth Eide, CULCOM, Oslo)

15:30 – 16:00 – The Swedish experience- Quick response media monitoring (Arash Mokhtari, Quick Response, Sweden)

Facilitator: Iffit Qureshi (Freelance journalist)

Part 4 – SUMMARY

Next steps.... (Lisa Cooper, The Leadership Foundation)