I løpet av årets fire første måneder kom LDO med uttalelser i seks saker som omhandler diskriminering av gravide.

I alle sakene fikk klageren støtte.

- Tallenes tale er klar: Det forekommer fortsatt mye diskriminering på grunn av graviditet og foreldrepermisjon, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

En av sakene omhandlet en kvinne som hadde ett års vikariat hos en stor privat virksomhet gjennom et vikarbyrå. Hun ble 50 prosent sykemeldt på grunn av graviditeten, og virksomheten avsluttet avtalen med vikarbyrået.

Kvinnen mente oppsigelsen var i strid med forbudet mot forskjellsbehandling på grunn av graviditet, og fikk medhold.

LDO retter også kritikk mot vikarbyrået, og mener selskapet medvirket til forskjellsbehandlingen. Både virksomheten og vikarbyrået har brakt LDOs uttalelser inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda, og LDO har oversendt klagene.
Forslag til endringer i likestillingsloven gir gravide et større vern. Nå kan det bli ulovlig å spørre om graviditet, adopsjon og familieplanlegging i en ansettelsessituasjon.

- Både i det tidligere Likestillingsombudet og i Likestillings- og diskrimineringsombudet har klager fra kvinner som opplever å bli diskriminert i arbeidslivet fordi de er gravide eller planlegger å ta ut foreldrepermisjon, utgjort en stor prosentandel av klagene, sier Gangås.

I 2008 mottok LDO 179 klage- og veiledningssaker som omhandlet graviditet og foreldrepermisjon.