Tingrettsdommer Per Annstein Aarvik fikk ikke medhold i sin klage til Likestillingsombudet.

I forbindelse med ansettelsen av ny sorenskriver ved Haugaland tingrett i fjor høst, ble tingrettsdommer Aarvik innstilt som nummer én. Tredjevalget Tine Odland ble likevel utnevnt til stillingen av Kongen i statsråd.

Aarvik klaget utnevnelsen inn for LDO i januar i år, og mente den var i strid med likestillingslovens forbud mot forskjellsbehandling på grunn av kjønn.

I dag er det 50 mannlige og 17 kvinnelige sorenskrivere i norske tingretter ifølge Haugesunds Avis, og Justis- og politidepartementet har argumentert med at det er spesielt viktig å rekruttere kvinner.

Likestillingsombudet mener Justis- og politidepartementet har sannsynliggjort at Aarvik og Odland var tilnærmet like godt kvalifisert, og at det derfor var grunnlag for positiv særbehandling.

Les saken i Haugesunds Avis