Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL) trådte i kraft 1. januar 2009, og det er svært stor interesse for den nye loven. Bare i løpet av årets 15 første dager har Likestillings- og diskrimineringsombudet fått over 40 henvendelser, hvorav 13 konkrete klagesaker. Det har også vært stor interesse fra media. Her er et lite utvalg av sakene:

Verdig lov: Aftenposten

Adgang for alle borgere: Byggaktuelt

Nye rettigheter for en million nordmenn: Byggeindustrien

Merkedag for tilgjengelighet: Østlendingen

Forbudt å diskriminere psykisk syke: Mental Helse Norge

Gjør døren lav: Kreativt forum

En viktig lov må følges opp: Avisa Nordland

Et samfunn åpent for alle: Fredrikstad Blad

Matvarer må bli lettere å åpne: Handelsbladet FK

Lov som forplikter: Tidens Krav