Mange som opplever rasisme og diskriminering melder ikke fra om det, viser en ny undersøkelse i EU - land.

 

 

 

 - Underrapportering av rasisme og diskriminering skjer også i Norge. Derfor må norske myndigheter ta denne rapporten på alvor. Blant annet må minoritetsorganisasjoner få tilstrekkelige ressurser til å veilede personer som opplever rasisme og diskriminering, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

 
Her kan du lese rapporten.

Årsaken til at mange velger å ikke melde fra om diskriminering er ofte at de ikke vet hvor de skal gå med en klage, men også at de ikke har tillit til at det å melde fra vil endre situasjonen.


Personer med rombakgrunn rammest hardest av rasisme og diskriminering ifølge undersøkelsen, og deretter personer med afrikansk bakgrunn.

LDO jobber med å gjøre ombudets klageordning bedre kjent blant grupper som antas å oppleve rasisme og diskriminering.

25. april holder LDO første kurs for minoritetsorganisasjoner om hva diskriminering er og hvordan de kan bistå personer som opplever diskriminering.