Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt vil sikre alle mødre ammefri.

I dag har alle offentlige ansatte rett til ammefri, mens mange ansatte i privat sektor ikke har det. Huitfeldt ser for seg at rettighetene enten sikres gjennom folketrygden, at arbeidsgiver betaler, eller at det inngår i tariffavtalene. Huitfeldt foreslår også at retten til to ukers lønnet permisjon også sikres for de tilsatte i privat sektor som per i dag ikke har dem.

- Dette er positive tiltak for å likestille ansatte i privat og offentlig sektor når det gjelder ammefri og foreldrepermisjon, sier kommunikasjonssjef Ingeborg Grimsmo i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Høringsforslaget sendes fra barne- og likestillingsdepartementet fredag 10. juli. I offentlig sektor er det i dag mulighet for to timer ammefri daglig. I utgangspunktet kan kvinner få ammefri til barnet er ett år. Regjeringen legger opp til at mødre til barn over ni måneder må ha attest fra lege eller helsesøster om at de fortsatt ammer.