En anbefaling som Europarådet har vedtatt, kan gi lesbiske, homofile, bifile og transseksuelle i Europa bedre rettigheter.

Anbefalingen er ifølge blikk.no det første internasjonale instrumentet som spesielt omhandler diskriminering på grunnlag av seksuell legning og kjønnsidentitet.

Målet for anbefalingen er å sikre respekt for rettighetene til lesbiske, homofile, bifile og transseksuelle. Det vil si retten til beskyttelse mot vold og hets, retten til å organisere seg og uttrykke seg fritt, retten til beskyttelse av privatliv og familieliv, arbeidsforhold og utdanning, helse og retten til å søke asyl.

Selv om en anbefaling ikke er en rettslig bindende tekst, kan den få rettslige konsekvenser, ifølge Elin Widsteen. Hun er ambassadesekretær for den norske delegasjonen i Europarådet og er blitt intervjuet av Blikk.

- Under forhandlingene var enkelte av landene opptatte av at de ikke ville gi særrettigheter til lhbt-personer. Fra norsk side påpekte vi at det ikke er snakk om særrettigheter, men om å sikre grunnleggende menneskerettigheter, sier hun.

- Beslutningen har en svært viktig symbolsk betydning, selv om den kunne gått lenger med hensyn til familiepolitikken og forpliktet landene i større grad. Den er spesielt viktig fordi man i mange av disse landene har sagt at menneskerettighetene ikke gjelder for lesbiske, homofile, bifile og transseksuelle, det vil si at deres rettigheter er ”special rights”, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

-  Anbefalingen kan bidra til å få gjennomslag for f.eks gjennomføring av Pride-/Equality-parader i østeuropeiske land hvor dette er en stor utfordring.