Frokostseminar 17. juni: "Hvorfor får ikke funksjonshemmede jobb? Overser du kompetanse?"

Velkommen til frokostseminar torsdag 17. juni i Auditoriet i R5, Akersgt. 59, Oslo

Registrering fra kl 8.15 pga. adgangskontroll i Regjeringskvartalet (fare for kø).
Servering av frokost: håndmat, kaffe og te.

Program

9.00  Velkommen v/divisjonsdirektør Knut Inge Klepp, Helsedirektoratet

9.05  Staten søker mangfold v/fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

9.15  Trainee-program – et virkemiddel for å øke sysselsettingen av høyt kvalifiserte personer med nedsatt funksjonsevne? v/forskningsleder Inger-Lise Skog Hansen og forsker Kaja Reegård, Fafo

Spørsmål og kommentarer

9.45  Overser du kompetanse? - lansering av ny publikasjon v/statens personaldirektør Siri Røine

Spørsmål og kommentarer

10.05  Aktivitets- og rapporteringsplikten stiller krav til arbeidsgiver  v/Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik
 
10.20  Ny sysselsettingsstrategi for personer for nedsatt funksjonsevne v/statssekretær Gina Lund i Arbeidsdepartementet

10.35  Sluttkommentarer v/ass. generalsekretær Jarl Ovesen, FFO

10.55  Takk for i dag

Gratis adgang. Påmelding pga. adgangskontroll og servering.


Påmelding til isabel.rivas@fad.dep.no  innen 15. juni kl 15.00