Trondheim kommune endrer stillingsannonse etter at ombudet sa fra.

Kulturenheten i Trondheim kommunes utlysing av stilling som Kultur- og fritidskoordinator gjorde det klart at man ønsket seg ”fortrinnsvis mann” i stillingen.

Likestillingslovens § 4 forbyr utlysing av en stilling kun for det ene kjønn, dersom man ikke har en åpenbar grunn til det. Etter at ombudet gjorde kommunen oppmerksom på dette, har kulturenheten nå endret annonseteksten og beklaget den opprinnelige teksten.

Man har normalt ikke har lov til å utlyse en stilling der man gir inntrykk av at man foretrekker en person med et visst kjønn, en viss alder, en viss etnisk bakgrunn, som har en spesifikk religion eller en viss seksuell legning.