21. mars markerer likestillings- og diskrimineringsombudet den internasjonale dagen for avskaffelse av rasediskriminering.


For 44 år siden, 21. mars 1966, ble den internasjonale dagen for avskaffelse av rasediskriminering vedtatt i FN. Bakgrunnen var at på samme dato i 1960 ble 69 mennesker drept i Sharpville i Sør-Afrika, da befolkningen med fredlige midler protesterte mot apartheid.

Over 40 000 barn mobbes i norske skoler

Hvor langt har vi så kommet på veien mot avskaffelse av rasediskriminering i dagens Norge?

Vi snakker mye om rasisme og diskriminering, vi lager handlingsplaner og setter opp regler. Regjeringen har blant annet de siste årene iverksatt flere tiltak for å forebygge mobbing, både i skolen og i arbeidslivet. Samtidig opplever over 40 000 barn å bli mobbet på skolen mer enn en gang i uka. Media er full av historier om skolebarn som daglig blir trakassert på bakgrunn av foreldre og foresattes religiøse tilhørighet, og Ombudet er glad for at dette nå også blir satt på den politiske agendaen.

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik tar rasediskriminering på alvor og ønsker å skape en større bevissthet om og oppmerksomhet rundt hvilke utslag rasisme og rasediskriminering  gir i dagens Norge.

Et gufs fra fortiden?

Lørdag 6. februar gjennomførte Antirasistisk senter en ”situation testing” av fem utesteder i Oslo. På tre av stedene opplevde de det de mener var tydelig diskriminering på bakgrunn av hudfarge. 15. og 16. mars skrev Romerrikes blad om hvordan 5 ungdommer med minoritetsbakgrunn ble nektet innpass på et nytt utested i Lillestrøm med henvisning til gjestelister, mens de norske testpersonene uten unntak ble sluppet inn uten spørsmål. Selve testingen ble initiert av en henvendelse fra russepresident Renas Havar som sammen med en mørkhudet kamerat ikke hadde sluppet inn på dette utestedet.

Dette viser med all tydelighet at utestenging av  mennesker fra offentlige arenaer på bakgrunn av hudfarge eller etnisk opprinnelse dessverre ikke er et fenomen som hører fortiden til.

Vi har kommet langt, men erfaringer fra arbeidslivet, fra utdanningssektoren, fra politikken og fra hvordan offentligheten fremstilles i media viser at vi 44 år etter den første markeringen av den internasjonale dagen for avskaffelse av rasediskriminering fortsatt har en lang vei å gå.