Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) lærer virksomheter i hele landet å skape mangfold på arbeidsplassen. Fem regioner får besøk av LDOs bevisstgjøringsturné i oktober.

”Mangfold – på ordentlig!” er tittelen på kurset, som LDO arrangerte for første gang i fjor. Kurset er en mulighet for arbeidsgivere, personalansvarlige, tillitsvalgte, og arbeidslivets rådgivere til å lære mer om aktivitets- og rapporteringsplikten.
- Etter turneen i fjor fikk vi mange tilbakemeldinger om at virksomhetene syntes dette var nyttig, sier prosjektleder Christopher Gambert i LDO.
- Virksomhetene er positivt innstilt til å oppfylle aktivitets- og rapporteringspliktene, men det mange lurer på, er hva de må gjøre for å følge lovverket. Gjennom ”Mangfold – på ordentlig!” kan vi øke bevisstheten om aktivitets- og rapporteringsplikten.

Dette er aktivitets- og rapporteringsplikten:

Helt siden 2002 har alle virksomheter vært forpliktet til å jobbe aktivt for kjønnslikestilling blant de ansatte og redegjøre for sine tiltak. Fra 1. januar i fjor har dessuten private virksomheter med flere enn 50 ansatte og alle offentlige virksomheter måttet jobbe aktivt for å fremme likestilling og hindre diskriminering, ikke bare på grunnlag av kjønn, men også på grunnlag av etnisitet og funksjonsevne, blant de ansatte.

Du kan lese mer om dette på LDOs mangfoldsnettside.
LDO har også utviklet en håndbok for arbeidslivet, og i samarbeid med BLD og arbeidslivets parter har vi gitt ut en veileder for arbeidslivet.

Fem kurs

LDO arrangerer kurset ”Mangfold – på ordentlig!” i følgende byer i år:
7. oktober: Bergen
14. oktober: Bodø
18. oktober: Oslo
21. oktober: Molde
28. oktober: Hamar
Det er gratis å delta på kurset. Deltakerne får både høre av fagpersoner hvordan de skal gå frem for å oppfylle plikten, og de blir presentert for praktiske eksempler fra andre virksomheter som er bedt om å presentere sine erfaringer.
Kursdeltakelse kan føres opp i virksomhetens årsberetning og innfrir dermed deler av aktivitetsplikten.
- Hvis noen har spørsmål om aktivitets- og rapporteringsplikten, men ikke får anledning til å delta på noen av kursene, er det selvsagt bare å ringe til LDO, sier prosjektleder Christopher Gambert.
Her kan du melde deg på "Mangfold - på ordentlig!".