Riddu Riđđu og Likestillings- og diskrimineringsombudet åpner for samtale om diskriminering av urfolk. Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik besøker festivalen for første gang.

Riddu Riddu arrangeres for 19. gang 21.-25.juli 2010. Festivalen har vokst seg til å bli en av de mest betydningsfulle internasjonale, urfolksfestivalene i Europa. LDO arbeider for at ingen diskrimineres på grunn av kjønn, funksjonshemming, etnisk bakgrunn, språk, religion, alder eller seksuell orientering..

Åpent seminar

På åpningsdagen for årets festival inviterer LDO og Riddu Riđđu til et åpent samtaleseminar som tar opp temaet: Rettferdighet og urettferdighet i Sápmi.

Et bredt sammensatt panel utfordres til å fortelle historier som kan belyse og undersøke hva begrepene rettferdighet og urettferdighet inneholder. Samtalen starter med en innledning av Likestillings-  og diskrimineringsombudet og ledes videre av 1. Amanuensis Britt Kramvig, Universitetet i Tromsø.

Storlavvu

Samtaleseminaret vil finne sted i en storlavvu på festivalområdet torsdag 22. juli kl 12.00. Begrenset antall plasser.

Miljøer og enkeltpersoner som arbeider omkring denne tematikken inviteres spesielt til å delta. Det vil åpnes for debatt mellom publikum og paneldeltagere.

Seminaret vil være tilrettelagt for hørselshemmede, og pressen inviteres.

Velkommen!

For mer informasjon, ta kontakt med:

Ragnhild D. Eriksen
Festivalleder, Riddu Riđđu
Mob: 951 42 472      

Likestillings- og diskrimineringsombudet
Mob: 915 98 856
       
Les mer her:
www.LDO.no
www.riddu.no