NHO-president Kristin Skogen Lund fikk julegave av Likestillings- og diskrimineringsombudet i dag: Saldo, ombudets samfunnsregnskap for likestilling og diskriminering.

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik har i år valgt å overrekke samfunnsregnskapet for likestilling og diskriminering til en person som har stor nytte av det, og som kan inspireres og utfordres gjennom det som står i rapporten.

Kristin Skogen Lund er NHO-president og har i høst blant annet markert seg som tilhenger av tredelt foreldrepermisjon, med økt fedrekvote.

- Jeg er glad dere er tydelige på at likestilling i arbeidslivet henger sammen med likestilling i familien, sa Sunniva Ørstavik etter å ha overrakt Saldo 2010.

- NHO ser rent rasjonelt på det, for vi ser at mange kvinner som tar en god utdannelse sakker akterut karrieremessig etter å ha vært hjemme i foreldrepermisjon, forklarte Kristin Skogen Lund.

Bevissthet om likestilling

Både gjennom Female Future og Global Future har NHO jobbet for å bedre likestillingen og øke mangfoldet i styrer og ledelse. Og for å få flere kvinner til å velge en lederkarriere tenker Kristin Skogen Lund at næringslivet må ”ufarliggjøre” seg selv.

- Samtidig som lederjobber innebærer mer ansvar, kan du også styre din egen tid mer i mange lederstillinger enn for eksempel en konsulentjobb.

- Det er viktig å ha med dere på å få til en bevissthet om likestilling i arbeidslivet, sa Sunniva Ørstavik.

- Samarbeid med partene i arbeidslivet er nødvendig for å få det til, og LDO lover å gjøre alt vi kan for at det skal oppleves lett, meningsfullt og nyttig for bedriftene der ute å jobbe med likestilling og mangfold.

I Saldo 2010 står det blant annet om at 60.000 ansatte jobbet ufrivillig deltid i 2009, og nesten 80 prosent av dem var kvinner.

Kvinner tok i fjor ut 88,4 prosent av foreldrepermisjonsdagene.

Under halvparten av de med nedsatt funksjonsevne er i jobb, og blant innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn er litt over halvparten sysselsatt.

Rekrutteringsprogram

NHO-presidenten er også konserndirektør i Telenor, som har rekruttert mange både med nedsatt funksjonsevne og innvandrerbakgrunn gjennom programmet Open Mind og Open Mind Integration.

Likestillings- og diskrimineringssituasjonen er i Saldo beskrevet i kapitler som handler om utdanning og forskning, arbeidsliv, makt og innflytelse, vold og hatkriminalitet. Du kan også lese om de aktuelle temaene en helhetlig diskrimineringslov, lønnsgapet mellom kvinner og menn og utelivsdiskriminering.

Les Saldo 2010 her.