Riddu Riđđu og Likestillings- og diskrimineringsombudet inviterer til samtale om diskriminering av urfolk.

- Gjennom Likestillings- og diskrimineringsombudets deltakelse på festivalen vil urfolk få mer informasjon om rettighetene sine. Samarbeidet gir muligheter til å snakke om diskriminering i det samiske samfunnet, sier festivalleder Ragnhild Dalheim Eriksen i Riddu Riđđu.

Samarbeidet mellom ombudet og Riddu Riđđu er nytt av året. Det var LDO som tok initiativet til samarbeidet tidligere i år, og Riddu Riđđu var positiv fra første stund.

- Jeg håper samarbeidet med Riddu Riđđu gjør ombudet bedre kjent, slik at samer som opplever diskriminering vet at de kan henvende seg til oss og få hjelp, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Riddu Riđđu er en internasjonal urfolksfestival som går av stabelen 21.-25. juli i Kåfjord. Den er blitt arrangert siden 1991. Til årets festival kommer Mari Boine with guests from Zanzibar, Tinariwen (Mali), Wimme (Sapmi),  Urna (Mongolia), Nanook (Grønland), Noid (Russland) og F. A.C.E (Norge).

Ombudet skal i tillegg til en informasjonsstand på festivalen arrangere et samtaleseminar på Riddu Riđđu med tittelen ”Rettferdighet og urettferdighet i Sápmi”. Flere innledere fra det samiske miljøet er invitert til seminaret, og de er utfordret til å fortelle historier som kan belyse hva begrepet rettferdighet og urettferdighet inneholder, blant annet for å få frem erfaringer med diskriminering.

Førsteamanuensis Britt Kramvig ved Universitetet i Tromsø skal lede samtalen. Kramvig har blant annet skrevet om sammenstøt av verdier i samisk-norsk hverdagsliv.

- Dette er en god mulighet til å sette fokus på det viktige temaet om rettferdighet og urettferdighet i det samiske samfunnet. Både innad i det samiske miljøet og mellom samer og nordmenn er det lite snakk om dette, sier Ragnhild Dalheim Eriksen. Hun mener urfolk i Norge har det ganske bra, sammenlignet med urfolk i andre land, men en av utfordringene er å finne arenaer for å snakke om diskriminering.

- Jeg gleder meg til møtet med samisk og andre urfolks kulturer på Riddu Riđđu-festivalen, sier Sunniva Ørstavik.

Ombudet satser på å være til stede på festivaler og andre tilstelninger der folk samles. I kontakt med flest mulig får LDO innsikt og kunnskap om mer av den diskrimineringen som skjer. Etnisitet er ett av diskrimineringsgrunnlagene ombudet retter oppmerksomheten mot. Derfor er det naturlig å være til stede på urfolksfestivalen Riddu Riđđu.

Kontaktpersoner:

Ragnhild Dalheim Eriksen, tlf.: 951 42 472
Festivalleder, Riddu Riđđu Festivála

Helge Olav H. Ramstad, tlf.: 915 98 856
Presserådgiver, Likestillings- og diskrimineringsombudet

(foto: Marius Fiskum)