Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) etterlyser konkrete tiltak for å nå delmål 2 i avtalen om inkluderende arbeidsliv: økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne.

LDO har bedt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm om et møte for å drøfte det konkrete innholdet i den nye sysselsettingsstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne.

Hva er strategien?

24. februar presenterte Hanne Bjurstrøm og statsminister Jens Stoltenberg en ny IA-avtale og en protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om en felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen.

Verken avtalen eller protokollen inneholder konkrete strategitiltak for å sikre ansettelse av flere personer med nedsatt funksjonsevne. Protokollen nevner en slik strategi: ”Det skal samarbeides om en utvikling og gjennomføring av regjeringens sysselsettingsstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne.” Men hva strategien består i, får vi ikke vite.

Generell sysselsetting

Innebærer den andre tiltak enn de generelle for å få ned sykefraværet? På pressekonferansen den 24. februar sa Jens Stoltenberg at sysselsettingen av mennesker med nedsatt funksjonsevne vil øke når den generelle sysselsettingen øker. Hva betyr dette for sysselsettingspolitikken når arbeidsledigheten nå øker?

Dette ønsker LDO å få klarhet i. Til gjengjeld kan vi hjelpe til med å oppnå den forståelsen som protokollen etterlyser avslutningsvis, ”for eventuelle sammenhenger mellom sykefravær, yrkesdeltakelsen blant personer med nedsatt funksjonsevne og eldre arbeidstakere”.