Mandag ble et rundskriv som klargjør hvordan plikten om universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven skal forstås, offentliggjort av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Last ned rundskrivet (.pdf)

Likestillings- og diskrimineringsombudet har bedt departementet om snarlig å legge rundskrivet ut i HTML-format, og har fått positiv respons på vår henvendelse. Så snart rundskrivet foreligger i HTML-format vil vi legge ut informasjon om dette på våre nettsider.