Diskriminering skjer også i Bergens uteliv. Men de som kan bidra til å hindre diskrimineringen, merker lite til det.

- Jeg er forundret over at systemet som skal fange opp diskriminering, er i tvil om hvordan situasjonen er, mens representantene for diskriminerte grupper er tydelige på at det finnes utelivsdiskriminering i Bergen.

Slik oppsummerer likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik debatten om utelivsdiskriminering i Bergen.

Bevisst forbruker - bevisst gjest

Sunniva Ørstavik ledet paneldebatten på Kvarteret i Bergen torsdag kveld. I panelet satt representanter for serveringsbransjen, vakthold og politi, i tillegg til personer som selv har opplevd diskriminering ute på byen.

Innledningsvis sa hun at hun gjerne vil vite om de stedene hun går ut har en åpen og inkluderende profil.

- Det blir akkurat som at jeg vil vite om produktene jeg kjøper, har god kvalitet.

Dette ga gjenklang i salen, der et 40-tall studenter og andre utelivsinteresserte både hørte på og tok del i diskusjonen.

Selvopplevd diskriminering

Fra panelet sa politiinspektør Rune Solbakken at han ikke hadde grunnlag for å si annet enn at Bergen har et uteliv for de fleste.

Omar Faal, som er rapper og medlem av den gambiske organisasjonen i Bergen, kunne derimot bidra med en selvopplevd historie: Sammen med gjengen sin ble han nektet adgang til et utested fordi noen med etnisk minoritetsbakgrunn hadde en slåsskamp der uka før. Verken Omar Faal eller noen av vennene hans hadde vært involvert i slåsskampen.

- Vi har sluttet å gå dit.

Dette er en reaksjonsform som styremedlem Berit Bentzrud i NHO Reiseliv støtter:

- Boikott slike steder, og la dem kjenne det på økonomien!

Sunniva Ørstavik ser et klart behov for å gjøre det enklere å si ifra om diskriminering i utelivet.

- Den utfordringen må vi ta på alvor, sier ombudet, som ønsker å samarbeide videre med Bergen om dette.