Sunniva Ørstavik ønsker kjønn, seksualitet og makt på timeplanen så tidlig som mulig.

- Seksualisert vold er ulikestillingens verste konsekvens. Storsamfunnet må sørge for å gi unge kunnskap, forståelse og de riktige holdningene gjennom offentlige institusjoner, sier Ørstavik.

Hun mener et systematisk holdningsskapende arbeid bør starte så tidlig som mulig.

- Det er viktig at barn og unge tidlig lærer både om egne grenser og å respektere andres grenser.

Kjenner overgriperen

Oslo politidistrikts undersøkelse fra 2008 viser at 69,1 prosent av anmeldte voldtekter skjedde i tilknytning til private boliger, i nære relasjoner og i nærmiljøet. 16,8 prosent skjedde utendørs.

- Den typiske voldtektsforbryteren er en offeret kjenner, og det er ham vi må nå, sier Ørstavik.

Les mer om vold og trakassering her.

Forskning

Sosiolog Hanna Helseth har jobbet mye med ungdom og seksuell trakassering, og har møtt jenter som daglig er blitt klappet på rumpa i friminuttet uten at noen har reagert. Hvordan forklarer vi disse guttene at det som er ”morsomt” i skolegården er en ulovlig handling i arbeidslivet?

- Voldtekt er kvinneundertrykking i sin mest brutale form. Holdningsskapende arbeid gjennom god og målrettet seksualundervisning er skritt i riktig retning, sier Ørstavik.