Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm vil presentere ny strategi for inkludering i løpet av våren.

I Soria Moria II-erklæringen lanserte regjeringen at den vil utarbeide en sysselsettingsstrategi for å få flere personer med nedsatt funksjonsevne inn i arbeidslivet. 

I 2010 har Arbeidsdepartementet  vært i en åpen konsultasjonsprosess med ulike aktører, og det er varslet at den nye strategien vil bli lagt frem i løpet av våren 2011.

Les LDOs innspill her (PDF-format).