Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik ber om et møte med forsvarssjefen.

Torsdag kunne vi lese om den 23 år gamle kvinnelige soldaten som måtte bade naken sammen med 30 mannlige medsoldater. Hun opplevde hendelsen som vond og krenkende. 

– Når Forsvaret behandler alle soldatene likt, så kan det ramme veldig ulikt, og da er man fort inne i en situasjon som kan være diskriminerende, sa avdelingsleder Elisabeth Lier Haugseth til Avisa Nordland.

– Kvinner har den laveste rangen i Forsvaret og ukultur fører til at mange av dem slutter, sa sjefforsker Frank Steder ved Forsvarets forskningsinstitutt til NRK fredag.

Inviterer til møte

I dag har likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik derfor sendt brev til Forsvaret der hun minner om offentlige myndigheters plikt til aktivt å arbeide for likestilling innenfor sin virksomhet, både som arbeidsgiver og som offentlig tjenesteyter.

Ørstavik ber også om et møte med forsvarssjef Harald Sunde, for å få vite mer om hvordan Forsvaret ivaretar sin aktivitetsplikt generelt, og hvordan Forsvaret vil sikre at hendelser som vi ble kjent med i går, ikke skal skje i framtiden.

Les brevet til forsvarssjefen her.