Det nytter!

LDO mente Stavanger kommune brøt loven da de tok fra Dag Olav Stensland selvbyggertomten.

Nå har kommunen snudd.

-Dette er en gladsak, og det viser at det er viktig at enkeltpersoner som føler seg diskriminert tar kontakt med oss, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Det var Norsk forbund for utviklingshemmede som klaget saken inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

LDO kom i vår frem til at Stavanger kommune brøt diskriminerings- og tilgjengelighetsloven da tildeling av selvbyggertomt til Dag Olav Stensland ble omgjort fordi han mottar kommunale hjelpetilbud.  

Nå får Stensland ny tomt, ifølge Rogalands Avis.

Se LDOs uttalelse i saken her.