Noen flere politikere med innvandrerbakgrunn har fått plass i landets kommunestyrer, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Kvinneandelen står på stedet hvil.

Statistisk sentralbyrå (SSB) la i mandag frem statistikk over sammensetningen av landets kommunestyrer. Statistikken viser blant annet at

  • Innvandrere har fått en større andel av kommunestyrerepresentantene ved årets valg enn ved valget i 2007. Andelen går fra 2 prosent til 2,5  prosent av det totale antall representanter.

  • Andelen kvinnelige representanter valgt til kommunestyrene sammenlignet med forrige valg er omlag på samme nivå – 38 prosent.

  • Ordførervalgene ga 96 kvinnelige ordførere mot 97 ved sist valg. Andelen kvinnelige ordførere er 22 prosent.

Ombud Sunniva Ørstavik er skuffet over at kvinneandelen står på stedet hvil.

- Lokalpolitikken blir fattigere på grunn av dette kvinneunderskuddet. Helt siden 1991 har vi hatt jevn fremgang for kvinner i lokalpolitikken – nå står vi altså helt stille. Det bør gi politikerne grunn til bekymring, sier hun.

Feil tall

SSB meldte først at andelen kommunestyrerepresentanter med innvandrerbakgrunn økte fra 2 til 6 prosent. Det riktige var til 2,5 prosent.

Les mer på NRK.no.

Du kan lese mer om saken her: