Kampanje for likeverdige offentlige tjenester

LDO vil i år få offentlige tjenesteytere til å tenke likeverd. For så lenge folk er forskjellige, blir det ikke rettferdig bare å behandle alle likt. Første steg i bevisstgjøringskampanjen er nettsiden som ble lansert torsdag: www.ldo.no/loft

Se kampanjesidene her.