Kvinner vet minst om pensjon

En undersøkelse fra Norstat viser at kvinner vet minst om pensjonen sin.

Undersøkelsen er gjennomført for Storebrand, og viser blant annet at mange kvinner tror pensjonen deles likt ved skilsmisse.

Den viser også at kvinner har dårligst oversikt over folketrygd, tjenestepensjon, privat pensjonssparing og pensjonsrettigheter fra tidligere arbeidsforhold, ifølge Byavisa Trondheim.

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik oppfordrer kvinner til å sette seg inn i pensjonen sin.

– Vi vet at forskjellen i størrelsen på alderpensjon for menn og kvinner øker. Kvinner utgjør også en stadig større andel av minstepensjonister - 88 prosent i 2010, sier hun.