Likeverd - også i vandrehallen

Reaksjonene etter Marte Wexelsen Goksøyrs besøk i Stortingets vandrehall handler mest av alt om manglende respekt for den største minoriteten i Norge.

Av likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Reaksjonene etter Marte Wexelsen Goksøyrs besøk i Stortingets vandrehall handler mest av alt om manglende respekt for den største minoriteten i Norge. En minoritet som sjelden høres i den offentlige debatten.

Når Wexelsen Goksøyr gjør det næringstopper og lobbyister gjør hver uke på Stortinget, blir det snakk om å stenge lobbydøra. Stortingsrepresentant Marianne Aasen er opptatt av rettferdighet og at alle grupper skal høres, men samtidig er hun bekymret for at funksjonshemmede og andre med ”kjente og synlige symboler” skal ta oppmerksomhet fra de gruppene ”som ikke har de egenskapene TV etterspør”.

Men det er nettopp funksjonshemmede som er den minoriteten i Norge som har minst makt, lavest representasjon i demokratiske organer og minst spalteplass i media.

Stortinget innførte diskriminerings- og tilgjengelighetsloven i 2009. Den skal fremme likestilling og likeverd, og sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse uavhengig av funksjonsevne

I 2007 underskrev Norge FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne, men den er ennå ikke gjort gyldig.

Reaksjonene etter Marte Wexelsen Goksøyrs besøk i vandrehallen viser at det er behov for å markere denne gruppens rettigheter i langt større grad også i Norge.