I dag tente elever på Holmlia skole i Oslo lys for ofrene for angrepene den 22. juli. Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik var til stede.

I dag 22. august, på dagen én måned etter terrorangrepene, starter et nytt skoleår for mange barn og unge i Norge. Over hele landet ble angrepene på Oslo og Utøya markert med minnesamvær og lystenning.

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik hadde tatt turen til klasse 10c på Holmlia skole øst i Oslo.

- Det er det fremtidige Norge som sitter i klasserommene i dag. For meg er det viktig å møte ungdommene, og snakke med dem om hva angrepene på Norge har gjort med oss, sa Ørstavik.

Kjærlighet, ikke hat

Elevene fortalte ombudet om sine opplevelser fra dagen ingen noen gang vil glemme. Flere av elevene hadde vært tett på det som skjedde. En av guttene i klassen hadde skatet i regjeringskvartalet like før bomben gikk av, men gikk hjem fordi det regnet. En jente skulle ha vært på Utøya, men en ferietur kom i veien. Flere av elevene i klassen kjente noen som ble drept.

I ukene etter angrepet hadde flere elever vært i domkirken og lagt ned roser i byen.

- Etter angrepene føler jeg at vi bryr oss mer om hverandre. Vi viser kjærlighet, ikke hat, oppsummerte en av guttene i klassen.

22. juli-generasjonen

- Dere må stå opp for det dere tror på – det er det dette handler om, sa Ørstavik til elevene. Hun syntes det var en sterk opplevelse å få være med på klassens minnemarkering.

- Jeg har et stort håp for dem som er ungdommer i dag. 22. juli-generasjonen er en generasjon som lever godt med forskjellighet uten å gjøre et så stort nummer av den. Her på Holmlia skole møtes elever med bakgrunn fra mange ulike nasjonaliteter. De vokser opp i en tid hvor man ikke først og fremst ser skautet eller hudfargen, men mennesket. Det gir meg håp for fremtiden, sa ombudet.