Norge i FN-høring

Ombudet følger høringen av Norge i FNs rasediskrimineringskomité.

Den norske regjeringen skal i ilden i FNs rasediskrimineringskomité CERD mandag.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) følger eksaminasjonen av Norge sammen med representanter fra Senter for menneskerettigheter.

Andre del av eksaminasjon av Norge holdes tirsdag, da får både ombudet og Senter for menneskerettigheter taletid.

Les mer om FNs rasediskrimineringskomité CERD her.

LDOs anbefalinger

I forbindelse med høringen har Likestillings- og diskrimineringsombudet sendt sine anbefalinger til rasediskrimineringskomiteen.

- I rapporten har vi fremhevet enkelte sårbare grupper, som nasjonale minoriteter, traumatiserte flyktninger og voldsutsatte kvinner. Jeg er bekymret over problemet de møter når sentrale offentlige tjenester ikke koordineres effektivt. Problemet skaper uverdige livssituasjoner, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

 Last ned rapporten her.