- No må regjeringa forplikte seg til å arbeide systematisk mot stereotypiar, stigmatisering og hatkriminalitet gjennom å ratifisere FN-konvensjonen for personar med nedsett funksjonsevne, seier Sunniva Ørstavik.

Mandag skreiv Dagsavisen om aukande trakassering av personar med nedsett funksjonsevne.

– Vi er bekymra og får inn fleire og fleire henvendelsar som seier noke om at dei som har nedsett funksjonsevne har større risiko for å bli utsett for trakassering og vald enn andre, sa likestillings- og diskrimineringsombod Sunniva Ørstavik til avisa.

Forpliktande

Tysdag sa stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Tove Linnea Brandvik, til same avis at samfunnshaldningar må bli endra.

- Dette arbeidet kan best gjeres ved at Noreg ratifiserer CRPD-konvensjonen. Da blir myndigheitene forplikta til å arbeide systematisk mot stereotypiar, stigmatisering og hatkriminalitet, seier Ørstavik.

Brev til regjeringa

Ombodet har fleire gonger oppfordra regjeringa til å ratifisere, og ser seg nødt til igjen å sende eit brev med ei slik oppfordring til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

- Regjeringa vil vente på at ei ny verjemålslov er på plass, men eg  trur det handlar om andre ting, blant anna pengar, seier Ørstavik.
- Det er på høg tid at personar med nedsett funksjonsevne også får sin konvensjon, på same måte som kvinner og etniske grupper har det.

Signert, ikke ratifisert

FN-konvensjonen om rettigheitar for personar med nedsett funksjonsevne (CRPD) ble initiert i 1993, vedteke i 2006 og undertegna av Noreg i 2007. 18 år etter at han blei initiert og snart fire år etter at han blei undertekna av Noreg, er han den ennå ikke ratifisert.