Vil ha likedelt foreldreskap

- Vi må slutte å snakke om pappakvote, og i stedet snakke om likedelt foreldreskap, sier ombud Sunniva Ørstavik.

Ørstavik mener det ikke er noen saklige grunner til at rettigheter knyttes til kjønn. Derfor mener hun blant annet at foreldrepermisjonen bør deles lik mellom mor og far.

- Utover de medisinske grunnene, som hensynet til amming og at kvinnen skal komme seg etter svangerskap og fødsel, er det ingen saklig grunn til at rettigheter blir knyttet til kjønn, sier Ørstavik i et intervju med Aftenposten på kvinnedagen.

Ingen pappakvote

Både kvinner og menn taper på dagens likestillingspolitikk. Mødre tar fortsatt ut 90 prosent av permisjonstiden, og taper i arbeidslivet, mens fedre får mer jobb og mindre tid med barna sine.

Likestillings- og diskrimineringsombudet ønsker et likedelt foreldreskap. Dette innebærer blant annet at foreldrepermisjonen deles like mellom mor og far, og at mor og far får hver sin opptjente rettighet.

- Vi må slutte å snakke om pappakvote. Da sier vi egentlig at det finnes et A- og B-lag blant foreldrene, sier Ørstavik.