Aldri mer 22.7

700 millioner mer til politiet. 47 millioner mer til Politiets sikkerhetstjeneste. Det er historien om hvordan regjeringen har svart på 22.7 i statsbudsjettet.

Av likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.  

Til tross for at samhold, mer demokratiet og feiring av vårt mangfoldsamfunn var reaksjonene etter 22.7, er tallenes tale klar: Kontroll er regjeringens svar på terroren.

Flere politi og et styrket PST er viktig for å skape et trygt samfunn, men like viktig er det at vi fortsetter å dyrke og forsvare de verdiene som ble angrepet i fjor sommer.

Friske penger til holdnings- og mangfoldsarbeidet er fraværende i regjeringens politikk. Samtidig vet vi at verdiene våre blir angrepet hver dag. Historiene om folk som opplever trakassering er mange. Jøde og homo er blant de mest brukte skjellsordene i skolen. Islam og muslimer omtales ofte negativt i media. Muslimer og innvandrere ble utsatt for vold og hets i timene etter terrorangrepet.

Terrorhandlingene 22.7 var et angrep på vårt mangfoldige samfunn. Handlingene som ble utført er ekstreme og de er gjerningsmannen alene om, men liknende holdninger vet vi at flere har.

Forebyggende holdningsarbeid koster også penger. Hvor er regjeringen i det arbeidet? Hvor er pengene til en satsning i skolen, slik at unge lærer å reagere på ekstreme ytringer? Hvor er tiltakene for å motarbeide “ghettofiseringen” av nettsteder og debatter, og hindre at ekstreme ytringer ikke blir uimotsagt? 

Jeg etterlyser konkrete tiltak. Vi får ikke mangfold, demokrati og et inkluderende samfunn gratis.

Innlegget står på trykk i Klassekampen onsdag.