Diskriminerende bidragsregler

Likestillings- og diskrimineringsnemnda støtter LDOs uttalelse i sak om barnebidrag.

I dag må menn betale mer i barnebidrag når ekspartneren frivillig går ned i lønn for å være hjemme med nye barn.

Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderte med at dette er brudd på likestillingsloven, da saken ble behandlet i fjor høst.

Les ombudets uttalelse her.

Forventer endring

Tidligere barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken tok saken videre til klageinstansen Likestillings- og diskrimineringsnemnda, men nemnda kom til samme konklusjon som ombudet.

- Jeg forventer at departementet tar tak i dette, slik at reglene og praktiseringen av dem er i tråd med likestillingsloven, sier ombud Sunniva Ørstavik.

Les uttalelsen fra nemnda på Nettavisen.no.