Endrer turnuslovforslag

- Vi er svært fornøyde med at vår høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet, i forbindelse med lovforslag til ny turnusordning for leger blir tatt til etterretning, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

I forslaget som var lagt frem, var kravet om at man hadde rett til å fullføre resten av tjenesten ved samme sykehusavdeling falt bort, dersom man hadde hatt et avbrudd i turnusen på grunn av svangerskap eller sykdom. 

-Bortfallet av denne rettigheten ville særlig rammet kvinner, da det som regel er kvinner som tar ut permisjon i forbindelse med graviditet, og vi mente derfor at de nye reglene ville ha brutt med likestillingsloven, fortsetter Ørstavik.

Avisa Nordland skriver at i følge statssekretær Robin Kåss (Ap), var denne konsekvensen av det nye lovforslaget helt uintendert, og forslaget vil bli endret.

– Vi er allerede i gang med å endre forslaget etter høringsinnspillene fra likestillingsombudet. Dette kommer vi til å løse, sier Kåss ( ANB-NTB).