Får endelig spille fotball!

I februar 2011 konkluderte Likestillings- og diskrimineringsombudet med at Norges Fotballforbund diskriminerer når de forbyr barn uten oppholdstillatelse å få spille fotball. I dag kom omsider nyheten om at Fotballforbundet har endret praksis.

Oppdatering 2.11:

Ombudets uttalelse gikk på Fotballforbundets kampreglementet og gjaldt barn og unge uten lovlig opphold i Norge sin anledning til å delta i organisert fotball. Vi er usikre på om nyheten som kom i Aftenposten i går får konsekvenser for Fotballforbundets oppfølging av denne uttalelsen.

Ombudet er i dialog med Fotballforbundet for å finne ut i hvilken grad de har fulgt opp ombudets uttalelse. 

 

- Dette er gode nyheter! Vi har flere ganger vært i kontakt med Fotballforbundet om dette. Å kunne delta i fritidsaktiviteter er viktig for alle barn, og spesielt denne gruppen, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Deltakelse i idrett er en viktig del av fritiden for mange barn og unge, og en arena der man møter andre barn og unge. Ombudet mener dette er spesielt viktig for de uten oppholdstillatelse i Norge.

- Å ikke få lov til å delta i fritidsaktiviteter vil kunne føre til ytterligere isolasjon og stigmatisering av en gruppe som allerede har en vanskelig hverdag. Det var derfor svært oppløftende å se forsiden av Aftenposten i dag, sier Ørstavik.

Det er Aftenposten som forteller at Ali Hassan Kazemi og andre barn endelig skal få spille fotball i Norge. I følge avisen har Fotballforbundet endret praksis for spillere på aldersbestemte lag i breddeklubber. Forbundet sier at de “for mindreårige vil kunne dispensere fra reglene i vårt system og deretter gi spilletillatelse”.

Ombudet vil nå ta kontakt med Fotballforbundet for å få det bekreftet.

Det var Kirkens Bymisjon som klagde Norges Fotballforbunds kampreglement inn til ombudet. Ombudet kom frem til at kampreglementet var i strid med diskrimineringslovens paragraf 4, ved at barn og unge over 12 år uten oppholdstillatelse blir fratatt muligheten til å delta i organisert fotball.

Du kan lese hele uttalelsen til ombudet her.