Fikk spille fotball likevel

- Det er alltid godt å få beskjed om at arbeidet vårt har ført frem. Rådgiver Hanne Cecilie Frøland forteller om en vanskelig sak som fikk en god løsning.

Likestillings- og diskrimineringsombudet ble kontaktet av en kvinnelig student som ville spille bedriftsfotball.

- Studenten holdt på med kjønnsbekreftende behandling for å bli kvinne. Hun hadde blitt behandlet så lenge at hun ikke hadde flere fysiske fordeler enn andre jenter, sier rådgiver og jurist Hanne Cecilie Frøland.

Ble avvist

Bedriftsidrettskretsen avviste først studentens ønske om å spille på damelaget.

- Begrunnelsen var at hun fortsatt hadde mannlig personnummer. Kretsen opererte med damelag og herrelag, og dersom det var tvil ble personnummeret lagt til grunn for hvilket lag personen skal spille på, forteller Frøland.

Ombudet tok kontakt med kretsen, og ba om at det ble vurdert en dispensasjon fra reglene.

Kvinnen kunne legge frem legeerklæring. Ifølge denne måtte hun betraktes hormonelt som kvinne tross sitt mannlige personnummer.

- Saken ble behandlet på nytt, kvinnen fikk dispensasjon og kan nå delta på damelaget. Vi har få slike saker, og det er godt å se at man kan finne løsninger, sier Frøland.